Сътрудничеството продължава

Сътрудничеството продължава

Категория: Събития Публикувана на Петък, 10 Юли 2020 Написана от Публицист

IMG 20200709 171408Поредната среща между Център „Мария” и членовете на Младежки парламент стана основа за стратегическо бъдещо сътрудничество в посока –превенция на насилието.

Целта на срещата бе предложение към младите хора да севключат и участват в дейности на Център „Мария”, свързани с насилието над деца. „Ще продължим да развиваме и усъвършенстваме работата си с децата в училищна възраст. Важно е да мотивираме доброволческите инициативи у децата и да ги подкрепяме в стъпките им да разпространяват знанията и уменията си сред връстници“- споделя председателката. Екипът на Център „Мария”, получи съгласието на членовете на Младежки парламент да се включат в обучения за разпознаване на белезите на насилието над деца и на следващ етап, самите доброволци да се превърнат в обучители, ментори и пример за подражание на своите връстници, като ги обучават как се общува без насилие, по своя собствена програма и спрямо собствените си виждания и опит. В младежкият парламент са включени младежи от всички средни училища на града, избрани на квотен принцип. В многостранните си дейности те развиват лидерските си умения и доброволческата активност в полза на обществото и давайки положителен пример за младежка активност.

Доброволческият екип ще използва метода „връстници обучават връстници”, за да се представи темата по интересен начин, на достъпен и разбираем за децата език от техни връстници. Инициативата цели да мотивира доброволчеството у децата в каузата – не на насилието и да привлече повече млади хора да се обединяват към превенция на тази дейност.

Всички съвместни действия на двете организации по превенция на насилието, ще се обобщят, като се даде възможност на младите хора да се включат в изработването на Наръчник ”От деца за деца” .

Център „Мария” залага на информираността и мотивацията на младите хора да общуват и споделят знанията си с връстници от цялата страна, като възможност опита им да бъде използван и от други младежки групи и форуми.

Надяваме се младите доброволци да станат вдъхновители и пример за подражание на своите връстници от страната.

В края на срещата, всички участници получиха ранички, в които символично да събират идеи, знания и опит.

https://regnews.net/news/15944431996184/tsentar-mariya-i-gornooryahovskiyat-mladezhki-parlament-rabotyat-zaedno-sreshtu-nasilieto

Посещения: 1471