Събития

Мегафон-участие в действие

Категория: Събития
Публикувана на Неделя, 13 Септември 2020
Написана от Публицист

118765777 323364462237785 7552905783481500377 nДва екипа на Горнооряховски младежки парламент в състав от Емо и Йоана и Ралица и Дарина, ръководени от Мартина Петрова, участваха в две седемдневни обучения на Младежка мрежа Мегафон. Акцентите в лагерите тази година са посветени на детското участие. Обучението в гр. Стара Загора бе озаглавено „Детско участие в действие“. Участниците работиха по групи, изследвайки трудната тема за бедността в различните й аспекти. Фокус бяха целите за устойчиво развитие и платформата U Report на УНИЦЕФ- България. Младежите работиха върху детското и младежко участие, лидерството, толерантността и младежките проблеми с насилието. „Всеки един ден ни очакваха нови предизвикателства. Участвахме в различни дискусии, анализирахме ситуации, сработвахме екипи и бяхме креативни. Всеки един получи шанса да изкаже своето мнение по даден въпрос и да бъде чут. Една от най - важните теми, върху които работихме, беше за правата на децата. Под формата на различни игри, малки и големи, развивахме своите умения и се опознахме.„-споделят участниците. Това е поредната крачка в развитието на младежите от Горнооряховски младежки парламент. Предстоят им още много интересни срещи и събития през новата творческа година. Ако искате да бъдете лидери, значими и водещи личности в изграждането на бъдещето и младежките дейности, да се запознаете с деца от цяла България и да развивате себе си - елате при нас.

Посланиците в Международната награда на херцога на Единбург с първа среща в гр. София

Категория: Събития
Публикувана на Понеделник, 31 Август 2020
Написана от Публицист

20EdinburgНа 30 август се проведе първата среща на живо на Посланниците на Наградата в България при взети всички противоепидемични мерки. От началото на месец май 25 посланици са част от консултативния орган на националния офис на Наградата, които работят за постигане мисията на организацията, а именно - Наградата да бъде достъпна за повече млади хора в България. Младежите обменят идеи, дават  предложения и препоръки за оптимизиране дейностите на организацията в рамките на своя мандат. Част от екипа на Посланиците са Румина Трифонова и Ивелина Борисова - координатори на Сдружение "Младежка толерантност" и  "Горнооряховски младежки парламент".

По време на епидемичната обстановка участниците работиха в електронна среда и осъществяваха срещите си онлайн, а сега се запознаха и на живо. През целия ден се обсъждаха бъдещи дейности и задачи с екипа на Наградата, създаде се календар с предстоящи събития, както и идеи за мотивиране и насърчаване на участниците в програмата. Организаторите на срещата се погрижиха всички присъстващи да се чувстват добре и да се забавляват. Младежите споделиха, че се чувстват вдъхновени, удовлетворени от работата си до тук и си обещаха да се видят скоро отново. 

Сдружение "Младежка толерантност" е лицензиран оператор в Международната наградана на херцога на Единбург и предоставя възможност за регистриране на нови участници в програмата за личностно развитие.

Младежка активност на национално ниво

Категория: Събития
Публикувана на Понеделник, 31 Август 2020
Написана от Публицист

118535004 332355617886879 5327232886461569220 nОт 26 до 30 август в планинския курорт Пампорово се проведе традиционната Годишна среща на Националната мрежа за деца, където Сдружение „Младежка толерантност” e дългогодишен член. Младежката секция на организацията – ГМП за поредна година благодарение на своята активност извоюваха участието си измежду 150 други организации за разширено младежко представяне. Това е важно завоевание и доказателство за активните млади хора на гр. Горна Оряховица. Шест участника Ралица, Дарина, Димитър Ивона, Румина и дистанционно Сияна придружавани от двама ръководители /Мариела Маркова и Мартина Петрова се включиха и споделиха своето разбиране за това какво представлява детското младежко участие. Децата споделиха своите идеи за успешни практики, които развиват, като членове на младежкия парламент. Ключовите теми, който младежите дискутираха бяха значими за техния живот – образованието, насилие и детско правосъдие. Главен водещ на откриването на събитието беше младата дама Ивона, където се представиха номинациите за Управителен и Контролен съвет на НМД и избор на Избирателната комисия . В първия ден на срещата също така се проведоха четири тематични работни групи, от които участниците можеха да избират. Техните теми бяха следните: ТРГ Образование, ТРГ Семейство, ТРГ Здраве, ТРГ Правосъдие. Те имаха възможността сами да водят и организират панел „Детско участие: Децата изследователи” – обучението е насочено към организационните умения на децата и възрастните, които подкрепят детското участие. То показа как самите деца могат да бъдат изследователи и да говорят по сериозни теми от ежедневието им. Те споделиха, кои според тях са най-големите проблеми в областта на образованието, насилието и детското правосъдие. Наш представител Ралица Василева беше домакин на панела свързан с детското правосъдие. Тя представи нейното виждане за това кои са най-големите проблеми в тази област и предложи план за превенция и интервенция по дадения въпрос.

Целенасочена дискусия

Категория: Събития
Публикувана на Четвъртък, 06 Август 2020
Написана от Публицист

1-obuchenie04- n

Горнооряховския младежки парламент взеха участие във фокус-група на тема „Анализ на механизмите на детско участие в процеса на вземане на решения на политическо и законодателно ниво“

На 04.08.2020г. членове на младежкия парламент на Горна Оряховица взеха участие във фокус-група, която се проведе в града. Десет участника се включиха и споделиха своето разбиране за това какво представлява детското участие, как си представят механизмите за участие на децата на местно, национално и европейско ниво. Децата споделиха своите идеи за успешни практики, които развиват като членове на младежкия парламент и разказаха за контакта с властимащите. Ключов елемент, който младежите дискутираха бяха значимите теми от техния живот – образованието, разликите в поколенията родител – дете.

Младежите се включиха в целенасочена дискусия, водена от Белла Динкова и Деян Петров - екипът, занимаващ се с младежки дейности от Национална мрежа за децата и подкрепен от ръководителя на Сдружение „Младежка толерантност“ – г-жа Виолета Панова.

Фокус-групите е метод, който изследва нагласите и възприятията на участниците по конкретни теми. Фокус-груповите дискусии са сред утвърдените подходи за работа с деца. Посредством тях се създава безопасна среда и се възпроизвеждат модели на малките групи, които са близки на децата от работата им в класната стая и училище. Дават се възможност на децата да обсъждат свободно и да обмислят по-задълбочено въпросите, които се поставят в центъра на изследването. Мотивиращ и окуражаващ ефект върху децата оказва и обстоятелството, че те чуват как другите участници споделят мнение, което стимулира формирането на тяхна гледна точка – нещо ключово за формирането на позиция в едно гражданско общество.

Национална мрежа за децата е обединение от близо 150 организации, работещи с и за деца и семейства. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват.  Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

Детското участие е основен принцип в работата на Мрежата като организация, основана на и работеща в сферата по детските права. Принципът за детско участие е ключов в и Конвенцията за правата на детето на ООН.През 2020г. Национална мрежа за децата, като партньор на Eurochild, се включва в международно проучване, касаещо детското участие в политическия и демократичен живот.

Eurochild е организация, която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата да бъдат в основата на разработването на политики. Eurochild е мрежа от организации, работещи с и за деца в цяла Европа, които се стремят към общество, което зачита правата на децата и влияе върху политиките, изгражда вътрешен капацитет, улеснява взаимното обучение и обмен на практики и изследвания. Конвенцията на ООН за правата на детето е основата на цялата работа на организацията.За повече информация – www.eurochild.org

Сътрудничеството продължава

Категория: Събития
Публикувана на Петък, 10 Юли 2020
Написана от Публицист

IMG 20200709 171408Поредната среща между Център „Мария” и членовете на Младежки парламент стана основа за стратегическо бъдещо сътрудничество в посока –превенция на насилието.

Целта на срещата бе предложение към младите хора да севключат и участват в дейности на Център „Мария”, свързани с насилието над деца. „Ще продължим да развиваме и усъвършенстваме работата си с децата в училищна възраст. Важно е да мотивираме доброволческите инициативи у децата и да ги подкрепяме в стъпките им да разпространяват знанията и уменията си сред връстници“- споделя председателката. Екипът на Център „Мария”, получи съгласието на членовете на Младежки парламент да се включат в обучения за разпознаване на белезите на насилието над деца и на следващ етап, самите доброволци да се превърнат в обучители, ментори и пример за подражание на своите връстници, като ги обучават как се общува без насилие, по своя собствена програма и спрямо собствените си виждания и опит. В младежкият парламент са включени младежи от всички средни училища на града, избрани на квотен принцип. В многостранните си дейности те развиват лидерските си умения и доброволческата активност в полза на обществото и давайки положителен пример за младежка активност.

Доброволческият екип ще използва метода „връстници обучават връстници”, за да се представи темата по интересен начин, на достъпен и разбираем за децата език от техни връстници. Инициативата цели да мотивира доброволчеството у децата в каузата – не на насилието и да привлече повече млади хора да се обединяват към превенция на тази дейност.

Всички съвместни действия на двете организации по превенция на насилието, ще се обобщят, като се даде възможност на младите хора да се включат в изработването на Наръчник ”От деца за деца” .

Център „Мария” залага на информираността и мотивацията на младите хора да общуват и споделят знанията си с връстници от цялата страна, като възможност опита им да бъде използван и от други младежки групи и форуми.

Надяваме се младите доброволци да станат вдъхновители и пример за подражание на своите връстници от страната.

В края на срещата, всички участници получиха ранички, в които символично да събират идеи, знания и опит.

https://regnews.net/news/15944431996184/tsentar-mariya-i-gornooryahovskiyat-mladezhki-parlament-rabotyat-zaedno-sreshtu-nasilieto

Посланици на Наградата

Категория: Събития
Публикувана на Четвъртък, 02 Юли 2020
Написана от Публицист

Ивелина Борисова и Румина Трифонова са нашите Посланници

Screenshot-2020-05-01-at-16.57.24-750x330В началото на месец април екипът на Наградата в България успя да реализира една отдавна планирана идея – избра посланици на Наградата у нас. Основна тяхна роля е да подпомагат мисията на организацията, а именно да направим Наградата достъпна и възможна за все повече млади хора в България.

Като посланици на програмата младежите ще бъдат част от консултативния орган на националния офис на Наградата, като дават идеи, предложения и препоръки за дейности на организацията в рамките на една година. Сред възможностите, които им носи тази роля са: участия в специално национално събитие, организирано от националния офис на Наградата, участие в специални събития, представяйки Наградата (форуми, официални вечери, конференции, изложения и други). След приключване на едногодишния мандат, ще могат да продължат да се развиват в Наградата като част от алумни общността, Ментор, Лидер, Супервайзор на приключенски пътувания или дори част от екипа на Наградата! От Горна Оряховица имаме одобрени 4терима от младежите. Двама от Сдружение“ Младежка толерантност“ и двама от ПГЕЕ “М.В.Ломоносов”- Горна Оряховица

“Ние не сме само Посланици на Наградата – ние самите сме участници в нея! Ние сме толкова сериозни, колкото и амбициозни! Ние сме разпръснати по всички крайчета на страната. Ние сме пълни с енергия и силно вярваме в ценностите на Наградата! Както и в потенциала и възможностите на всеки млад човек, който е решил да предизвика себе си и да се потопи в нещо ново и различно! Ние сме посланиците на Наградата!” - споделят младежите. Ние от Сдружение“ Младежка толерантност“ като лидерска и менторска организация към Наградата споделяме тази информация за да предизвикаме младите хора на града. Да ги насърчим да предизвикат себе си и да натрупат бъдещ житейски опит. Винаги сме готови да помагаме и отворени към нови идеи, чрез дейностите осъществявани в горнооряховски младежки парламент.

“Нашата мисия е водена от вдъхновение и целеустременост. Целите на Наградата са всеки човек да предизвика себе си в нещо ново или да усъвършенства нещо, което вече е започнал! Мисията ни е да разпространим Наградата и да я направим достъпна за всеки млад човек в страната! Ние сме първите посланици на Наградата в ЦЯЛ свят. По този начин инициативата на Посланиците става в наше предизвикателство и повод за гордост.”- споделят организаторите.

Ден на Европа, в който честваме Декларацията на Шуман от 1950 г.

Категория: Събития
Публикувана на Събота, 09 Май 2020
Написана от Публицист

Тази събота е Ден на Европа, в който честваме Декларацията на Шуман от 1950 г., с която Европа прави първи крачки по пътя към днешния Европейски съюз. Днес си спомняме основополагащите ценности на нашия Съюз:  единство и солидарност в Европа. 

 

В борбата срещу Covid 19 Европейският съюз показва, че силата се крие в солидарността, тай като това е криза, която можем да преодолеем единствено заедно.

 

Каним Ви да прекарате деня с нас онлайн, като следите събитията, които Европейският парламент е планирал за 9 май.

 

Научете повече за Деня на Европа – 2020 г. и прекарайте деня с нас

 

Присъединете се към нас на живо от Европейския парламент, за да отдадем почит на европейците, които направиха история през 1950 г., както и на тези, които днес правят история. Ще ви покажем пленарната зала, ще се потопите в историята на Деня на Европа и ще помислим над многобройните начини, по които европейската солидарност преодолява Covid 19.


Потърсете # EuropeDay в социалните медии и се включете в разговора за това, какво означава Европа за Вас. Има дори специална плейлиста в Spotify за деня (изпратете ни предложенията си за попълването ѝ!). Разгледайте и онлайн изложба на историята зад Декларацията на Шуман и историята на Деня на Европа.

 

Отбележете деня с нас и покажете на приятели и съседи, че вярвате, че предизвикателствата се преодоляват по-добре заедно, като сложите европейското знаме на своя прозорец (или като го нарисувате)!

 

Събираме изображения и видеоклипове на европейските знамена в цяла Европа и очакваме с нетърпение да видим Вашето на събитието във Facebook.

 

Искаме също така да зачетем европейците, които дават принос, независимо от това колко голям, в борбата срещу Covid 19. Събираме истории за изследователи, медицински персонал, учени, учители, приятели и съседи, обединени в преодоляването на това предизвикателство. Добавете Вашата история, като използвате # ЕвропаСрещуCovid19 в социалните медии.

 

Надяваме се, че ще можете да се присъедините към нас,

 

Екипът за посетители на Европейския парламент

Отговорните млади

Категория: Събития
Публикувана на Неделя, 15 Март 2020
Написана от Публицист

imagesКато отговорни млади хора смятаме, че в създалата се ситуация отговорността на гражданското общество е особено важна. За нас е много съществено да се чуе посланието, което искахме да отправим към хората, към всички онлайн, към цялото ни общество. А това послание е, че за да просъществуваме, трябва да имаме усещане за общност. Усещане, че от всеки от нас зависи много за всички наоколо и именно това ни прави цивилизовани хора. Неразумното поведение и неразбирането на това много просто послание ни се отплаща като страдаме от собствения си егоизъм. Дали резултатът е, че сме уж или наистина най-бедни, уж или наистина най-корумпираната държава, или просто защото в ситуация като днешната, трябва да си даваме ясна сметка, че от собствените ни действия, бездействия, перчене и липса на съобразителност могат да пострадат и други хора, за които обаче наистина да ни е тежко, а именно - близки и познати от най-рисковите групи.

Нека си дадем ясна представа, че ситуацията е такава, каквато е. Че всички ще понесем загуби и ще се сбълскаме с притеснения (дано са само финансови) е повече от ясно. Това, което обаче трябва ясно да покажем на себе си, е, че не сме безотговорни и имаме право на бъдеще.

Адмирации и към доброволците на младежкия парламент!!!!!

https://www.mh.government.bg/bg/novini/epidemichna-obstanovka/

https://trud.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0/?fbclid=IwAR2x-t-U9r6vrvjKAQ_ARZ9h2Qj_Jhk38UIV0VtX7E2XqnzbyGoImDwv9JU

Шапки долу: 77 доброволци за ден набра „Александровска“ за битка с КОВИД-19

Инж. Добромир Добрев и Младежкият парламент

Категория: Събития
Публикувана на Четвъртък, 20 Февруари 2020
Написана от Публицист

Младежкият парламент поднови традиционните си срещи с инж. Добрев. Кметът на Общината се срещна с тях по повод предстоящата ХІІІ Национална младежка среща. Форумът ще се проведе от 27 до 29 март в Горна Оряховица. В продължение на три дни участниците ще имат възможността да споделят и получат опит не само от домакините, но и от представители на партньорски организации.

DSC 0006На работната среща между кмета и младите хора бяха дискутирани организационни въпроси за предстоящия форум. Младежите изразиха желание да засадят 13 дръвчета в парк „Пролет“ и така да поставят началото на една добра традиция, всяка година по време на срещата да бъде добавяно по още едно дръвче. Инж. Добрев одобри идеята на младите хора и се ангажира за съдействие от страна на Общинското предприятие „Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване“, които ще помогнат при засаждане на дръвчетата. Инициативата ви е много добра, още повече, че тази година отбелязваме 150 години от обявяване на Горна Оряховица за град и много от събитията ще преминат под това мото. Няма нищо по-хубаво от това градът ни да става по-красиви по-зелен с ваша помощ и с участието и на други наши съграждани. Така и вашето удовлетворение, че живеете в едно по-хубаво място ще бъде по-голямо, сподели с младежите инж. Добрев.

ХІІІ Националната младежка среща в Горна Оряховица е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в изграждането на просперираща България в рамките на обединена Европа. Срещата ще премине под мотото „С крачка в бъдещето“Основна тема по време на форума ще бъде мястото на младите хора в съвременния свят, тяхната активност и доброволческа работа в името на собственото им бъдеще. Сред основните акценти по време на форума ще бъдат: здравословният начин на живот, превенцията на различни зависимости и борба с агресията, използване на дигитални технологии и фалшивите новини. Участниците ще обсъдят конкретни действия за развитие и активиране на младежкия граждански сектор с предоставените от Европейския съюз възможности. Гостите ще могат да изразят мнения и идеи към кои приоритетни области трябва да бъде насочена работата им като доброволци и кои са ефективните действия.

Важна част през трите дни на форума ще бъдат и интересните и занимателни ателиета, интерактивни задачи, настолни игри, таекуондо демонстрации и много други изненади.