Събития

„Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“

Категория: Събития
Публикувана на Понеделник, 20 Април 2015
Написана от Публицист

1-DSCN0729Нелимира Симеонова и Надежда Братованова, придружени от Виолета Панова – председател на Сдружение „Младежка толерантност”, участваха в представянето на „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“, което се проведе в София. Инициативата се провежда за четвърта поредна година и основната й цел е да направи преглед на напредъка в изпълнение на ангажиментите на държавата към децата. 218 деца и младежи имаха възможност да изразят своята гледна точка чрез работа във фокус групи по някои от ангажиментите и препоръките в документа. Така мнението им и поставените оценки станаха част от цялостния текст на авторите на Бележник 2015, който за втора поредна година дава платформа, за да бъде чут техния глас. Национална мрежа за децата, като сдружение на над 120 неправителствени организации в България, активни по въпросите на децата и семействата, считат за недопустими всички форми на нарушаване правата на децата – злоупотреба, експлоатация, неглижиране или друго. Всяка година Национална мрежа за децата издава т. нар. Бележник на правителството - експертен доклад за изпълнението на държавните ангажименти към децата. Оценките и съдържанието на тазгодишния Бележник 2015 бяха съгласувани и допълнени с мненията на самите деца и млади хора. Полагат и целенасочени усилия за гарантиране правото на мнение на децата (чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето) и се стремят да осигурят възможности децата да вземат пълноценно участие в процесите и решенията, които ги касаят.

Тази година Бележника отбеляза слаб напредък в грижата за децата. Държавата ни получи обобщена оценка среден (3,20) като най-ниската оценка в документа е слаб (2,11) за подобласт „Осиновяване”, а най –висока е добър (4,29) за грижите в ранна детска възраст и образование.

Hационална конференция „Младежка икономика“, гр.Самоков.

Категория: Събития
Публикувана на Четвъртък, 16 Април 2015
Написана от Публицист

конференцияЧленове на Горнооряховски младежки парламент -  Кристина Евтимова , Рени Петкова и Йордан Яков, водени от Даниела Велчева от сдружение „Младежка толерантност”, взеха участие в национална конференция „Икономика за младежи“, която се проведе на 8-ми април в гр.Самоков. Ученици от цяла България кандидатстваха чрез попълване на CV и  Мотивационно писмо. Мнозина подадоха молбите си за участие, но само 70 участници бяха одобрени. На конференцията се разгледаха  икономически проблеми, свързани с младежката безработица, БВП и данъчната система на България. Основната цел на конференцията бе да се изготви и публикува доклад, в който са описани възможни решения за съответните икономически проблеми.

XV-та Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти Варна 2015 г.

Категория: Събития
Публикувана на Понеделник, 06 Април 2015
Написана от Публицист

Varna-DSCN0498От 02- 05.04.2015 г., представилите на младежкия парламент Мартина Петрова и Мариела Маркова присъстваха на  XV-та Национална пролетна сесия на детските и младежки парламенти и съвети в България„Толерантността – хармония в различията”  провела се в град Варна. Участниците в сесията 120 човека от 37 населени места в България бяха приветствани от Светлана Пасева – началник Отдел „Младежки дейности” към Дирекция „Образование,   младежки дейности и спорт”, Община Варна. Тя представи и инициативите свързани с „Варна – европейска младежка столица 2017 г.”. Работейки в различни групи младежите осъществяваха своите запознанства и разработваха чрез ролеви игри теориите за толерантност, дискриминация, ксенофобия, преодоляване на стереотипи, а в края на своята дейност изработиха „Дърво на толерантността”. Наблюдаваха „Чехови комедии“  -  спектакъл на ДЮТ „Златното ключе“ при ОДК – Варна. Участваха в „Посети и  опознай  Варна”  - ролева игра за запознаване с историческите и културните забележителности  на града Посетиха Аладжа манастир и участваха в изработване на общ годишен календар,обсъждаха и приеха кандидатурата  на Стара Загора за домакин на XVI- та Национална пролетна сесия. 

Да засадим дърво в името на бъдещето!

Категория: Събития
Публикувана на Петък, 27 Март 2015
Написана от Публицист

11-S5031296Първата Седмица на гората в България се провеждаот 15 до 22 април 1934 г. 85 години Седмица на гората.Защо ни е тази Седмица?По традиция „Седмица на гората” се отбелязва през първата цяла седмица на април. Дърветата играят изключителна роля за цялата екосистема и променят мястото, в което живеем – смекчават климата, пречистват въздуха, запазват и подобряват водата и са подслон за дивата природа. Те филтрират и пречистват въздуха, който дишаме като отстраняват от него праха и други замърсители като озон, въглероден моноксид и серен двуокис. Затова и засаждането на дървета в големите градове може да намали градския парников ефект, причинен от пътната настилка и сградите. Охлаждащият ефект на едно младо и здраво дръвче се равнява на десет климатика, работещи по 20 часа на ден. От друга страна колкото повече дървета и храсти има в градовете, толкова повече се връщаме към естествената ни среда или поне  те смекчават изкуствената обстановка, в която прекарваме доста голяма част от живота си. Тази година Сдружение «Горнооряховски младежки парламент» съвместно със СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП-гр. Габрово и ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО„ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ще се включи в честването във връзка със Седмицата на гората и популяризиране дейността на лесовъда и горския работник на 01.04.2015г. в дейностите в защитената местност „Божур поляна", както и в залесяване на фиданки от черен бор в близост до хижа „Божур". Мероприятието ще е с начален час 9,00 ч. и в него ще вземат участие както служители на ДГС „Горна Оряховица", представители ан сдружение"младежка толерантност", деца и младежи така и всеки желаещ да засади дърво.

Пл@тформа за толер@нтност.bg

Категория: Събития
Публикувана на Петък, 06 Март 2015
Написана от Публицист

1-tolerance nВ началото на 2014-тагодина Сдружение „Възможности без граници“, съвместно с Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“, започна изпълнението на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“. Той отразява фундаменталните демократични ценности на съвременното общество, оказва подкрепа на комуникацията, основана на принципите на недискриминация и културното многообразие в интернет пространството.

Основната цел на проекта е  борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцишята му. Следвайки основната си цел, проектът  започна със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема. (www.ontolerance.eu )

Основните видове дейности включват: Ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото;Образование и Обучение; Допълнителни видове дейности: Доброволчество; Предоставяне на информация и повишаване на вниманието.

Основната целева група на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ са младежите на възраст от 15 до 29 години. Самата платформа е основана на правилата за гарантиране на достъпност и високо ниво на интерактивност. Елементите на платформата имат мобилни версии за достъп от смарттелефони и таблети, и  предлагат реално взаимодействие с екипа на сдружението във фейсбук и туитър.

С помощта на „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ ние искаме да достигнем до младите хора, като окуражим междукултурното общуване, толерантността и доброволчеството.

Екипа на горнооряховски младежки парламент и Сдружение"Младежка толерантност" се присъединяват към своите колеги и организират събитието за младежите от Горан Оряховица   на 9 март 2015 г. от 15,00 часа в офиса на организацията.

Акция "Подари усмивка" зарадва близо 3000 жители на общината

Категория: Събития
Публикувана на Петък, 06 Март 2015
Написана от Публицист

1-mart IMG 2492-150x100Близо 3000 мартеници бяха раздадени в рамките на инициативата на Община Горна Оряховица. Инициативата "Подари усмивка" се реализира със съдействието на Сдружение "Горнооряховски младежки парламент" 

http://www.g-oryahovica.org/2011-11-27-00-09-48/2011-11-27-00-10-45/3582--q-q---3000----.html

Гоорнооряховския младежки парламент консултира „Бележник 2015“

Категория: Събития
Публикувана на Понеделник, 23 Февруари 2015
Написана от Публицист

11DSC 0633Сдружение „Младежка толерантност” и Национална мрежа за децата консултираха „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ с 17 представители на горнооряховския младежки парламент. Фокус групата беше част от целенасочените усилия за гарантиране правото на мнение на децата (чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето) и стремежа да осигурим възможности децата да вземат пълноценно участие в процесите и решенията, които ги касаят. В тази връзка младежите, с които работи организацията, да имаха възможността да изкажат своето виждане за дейността на институциите, отнасящи се до детското и младежко развитие. Предоставената възможност бе ползотворна не само от гледна точка на оценката, отнасяща се до дейността на административните органи, но и от гледна точkа за придобиване на нови умения като оценка, анализ и самочувствие. Младите хора споделиха, че за да имаш претенции, трябва да си направил нещо, което да осмисли живота и развитието на обществото в което живееш.

Групата е една от шестте, които се провеждат в цялата страна. Bсеки един човек под 18 години може да отговори на въпроса 

http://nmd.bg/wp-content/themes/newsroom14/img/underline_violet.png);

"Каква оценка ще поставиш на държавата в грижата й за децата? като попълни анкетата.

Всяка година Национална мрежа за децата издава т.нар. Бележник на правителството - експертен доклад за изпълнението на държавните ангажименти към децата. Нашето желание бе тази година да се включат и да бъдат съгласувани и допълнени с мненията на младежите от Горна Оряховица с оценките и съдържанието на тазгодишния Бележник 2015. Повече за Бележника на http://nmd.bg/campaigns/belezhnik/

Осма национална младежка среща в Горна Оряховица

Категория: Събития
Публикувана на Петък, 13 Февруари 2015
Написана от Публицист

"Насърчаване участието на младите хора в демократичния живот на Европа"

27 - 29.03.2015г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

mladegka sreschta 2014Сдружение „Горнооряховски младежки парламент”  съвместно с Община Горна Оряховицаорганизираме осма националната младежка среща. В три дни участниците ще имат възможност да споделят и черпят опит не само от домакините, но и от поканените представители на водещи парт. В този контекст, специално внимание ще бъде обърнато на новата програма Еразъм + и възможностите, която тя предоставя за участието на младежките организации в различни мрежи  с цел подпомагана участието им в  проекти, като по този начин се дава възможност на младите хора да се държат като активни и информирани граждани.

Ще дискутираме участието на младежите в решаването на проблеми в обществото//агресията и неспазване на човешките права, създаване на ученически съвети///за обогатяване на опита в областта на младежките дейности подпомагащи младежкото общуване и сътрудничество за иновации и добри практики в младежката работа.

Ключов фактор в този процес са именно младите хора, които са отворени към света, имат критично, креативно мислене и са носители на нов манталитет. Срещата е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа.

Програма

 

 

 

Покана

Категория: Събития
Публикувана на Вторник, 20 Януари 2015
Написана от Публицист

14-02-ГМПСкъпи приятели,

Горнооряховски младежки парламент организира за Вас едно незабравимо изживяване . Ще се веселим и празнуваме с много музика и приятни емоции! Сложете розовите си очила и ни чакайте в 17:00 ч.

Очаква Ви едно неповторимо и уникално забавление с нашите изпълнители в деня на влюбените - "Свети Валентин".

На 14.02 в читалище "Напредък 1869" ела и се наслади на любовта от 17:00 часа!

Защо ли? "Защото те обичам!"

Може би винаги сте мечтали да бъдете като Бони и Клайд или
Цезар и Клеопатра?

Е, това е Вашият шанс!

Включете се в конкурса за най-добра маскирана двойка.

Елате в читалище „Напредък 1869“ на концерт посветен на „Свети Валентин” , за да спечелите наградата си !

Участвайте и се забавлявайте !

Очакват Ви много изненади, а ако искате да сепчелите  награди включете се в конкурса

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРЕ МАСКИРАНА ДВОЙКА