Младежи на света

Младежи на света

Категория: Обучения за нас Публикувана на Сряда, 07 Октомври 2015 Написана от Публицист

НОВО: „Младежи на света“: възможности за обучения по места 
Краен срок: 31 октомври 2015 г. 
Младежки организации и групи от цялата страна могат да заявят обучение на място по глобални въпроси и връзката им с младежката сфера за своя екип от служители, членове и доброволци. Фондация С.Е.Г.А. организира мащабно турне в рамките на проекта „Младежи на света“, като целим да обхванем 15 местни организации и групи със своите обучения.
Обученията продължават между 4 и 5 часа според големината на групата и логистичната ситуация. Водят се от специално подготвени млади обучители, като се използват неформални обучителни подходи, основани на интерактивност, сътрудничество и преживяване.
Цели на обученията:
- Да изградят базисна чувствителност за същността на глобалните въпроси и взаимосвързаността им с живота на местно ниво;
- Да насърчат процес по осъзнаване на връзката на дейността на местни младежки организации с глобалните въпроси;
- Да предоставят подкрепа на младежки организации за добавяне на глобално измерение към местни дейности.
Да заявят обучения имат възможност младежки организации от всички части на страната.

Посещения: 2420