Предложенията на Пламена Апостолова

Предложенията на Пламена Апостолова

Категория: Борса за идеи Публикувана на Понеделник, 10 Юни 2019 Написана от Публицист
Здравейте,
 
Реших да Ви пиша, именно защото Вашата организация е постигнала много и продължава да се бори с проблемите на местните общности в Северна България, между които е и замърсяването на околната среда. 
А също така и защото желая да изразя своето отношение към продължаващото масово изхвърляне на отпадъците в околната среда, безотговорността на институциите в България по този въпрос и липсата на достатъчно информационни кампании за вредите върху здравето от използването на пластмаса за опаковане и съхраняване на храните, както и за необходимостта от разделно събиране на боклука.
От една страна, природата е изключително ценна за живота  и здравето не само на хората, защото тя е естествената ни среда на живот, а същевременно не разбирам защо по-голямата част от хората правят всичко възможно, за да я унищожават, без да осъзнават, че така вредят и на себе си, на децата си, на...всичко. От друга страна, да пазим чистотата около домовете си и на любимите места, които посещаваме, е и признак на добро възпитание. Убедена съм, че и Вие сте забелязали липсата на подобно възпитание у много хора в България. 
 
Накратко, желая да направя няколко предложения с цел да се разреши този въпрос, като преди това желая да посоча следните проблеми в обществото ни, които съм забелязала, а именно:
- в малките населени места липсват кофи за събиране на боклука - има по няколко малки такива в центъра на селата, а между неасфалтираните улички такива липсват и хората събират и изгарят боклука пред входните  врати на къщите си. Това съм го виждала с очите си много пъти и е практика от може би векове. През зимата хората изгарят боклука си в печката за огрев, а по този начин замърсяват и въздуха. Там за разделно събиране на боклука дори не се и говори. Като пример мога да посоча именно Северозападна България ,която наричат иронично и "Резерват Северозапад"; 
- в по-големите градове /вкл. в София/ има организирано сметосъбиране, но често в кварталите има недостатъчен брой кофи за разделно събиране или изобщо липсват такива ;
- много малко хора знаят, че съществуват компостери /кофи за събиране на биоразградим отпадък/;
- общините не предприемат никакви действия по информиране на гражданите за необходимостта и начина за събиране на отпадъците разделно;
- институциите, вкл. общините не предприемат никакви действия за опазване на чистотата на въздуха - на мен лично ми омръзна да чувам от години, че се инвестират милиони за изследване на въздуха, при това че замърсеността вече е крайно осезаема, а хората излизат и на протести /в Русе, Бургас, София/;
- кофите за събиране на текстилни отпадъци, вкл. дрехи, са малко, а на места в страната такива липсват. Същото важи и за събирането на опасни и токсични отпадъци /лепила, бои, лакочистители, лекарства.../;
- Столична община осигурява извозване на строителни материали срещу заплащане на такса от около 70-80лв., което принуждава част от хората да търсят роми с каруци, които да извозят отпадъка от ремонтите на жилищата им в околностите на София. Вероятно подобни са практиките и в други общини;
- повечето родители не възпитават децата си към опазване на околната среда и природосъобразния начин на живот, вкл. и за здравословното хранене;
- преди време попаднах на едно НПО, което превеждаше книгата "Екологично образование" а Джуди Браус и Дейвид Ууд, издадена през 1993г. в САЩ. Сега е 2019г. и в България тепърва се говори по темата и НПО-та се опитват да въвеждат екологичното образование в училищата; 
- хората не са информирани и не се интересуват от проблемите на околната среда и не се чувстват съпричастни към разрешаването им; смятат, че това е задача на държавата и бизнеса - явлението на т.нар. консуматорско общество. 
 
Предложенията, които успявам да измисля за разрешаването на горепосочените проблеми, са следните:
 
- увеличаване на броя на контейнерите за разделно събиране на отпадъците, вкл. на компостери в големите градове, като се потърси съдействие от страна на ЕКОПАК България и Екобулпак, Български червен кръст и съответните общини; би могло да се  направи предварително проучване от доброволци къде такива липсват и къде може да се доставят още;
- подаване на сигнали и предложения до общините и компетентните министерства, като същите бъдат информирани за проблемите с боклука и замърсяването на въздуха, както и за ценностите на ЕС относно пластмасата - предложение за използване на филтри в комините на къщите и контрол над битовото отопление; предложения за използване и закупуване на рециклирани материали или биоразградими такива /канцеларски материали, рециклирана тоалетна хартия, чаши и прибори за многократна употреба; закупуване на пълнители за химикалки вместо химикалки за еднократна употреба и др., както и рециклиране на непотребната офис-хартия; отглеждане на стайни растения в офиси, сгради, училища.../;
- създаване на електронен флаер с кратка и полезна информация защо и как да събираме боклука разделно и да компостираме - да се създаде доброволческа мисия в TimeHeroes.org или другаде, която да цели разпространяването и разпечатването на флаера по входовете на жилищните сгради, както и в социалните мрежи, всъщност навсякъде;
- провеждане на информационна кампания в училищата и детските градини, чрез лекции и презентации в т.нар. "час на класа" и/или такива на открито. Също така може да бъдат издадени детски забавни книжки за рисуване и разказчета, съдържащи информация за околната среда и разделното събиране на боклука, хора на изкуството като актьори и музиканти също могат да бъдат привлечени към каузата;
-активно включване на местните общности в събирането на изхвърления на непозволени места боклук - чрез организирани инициативи в училища, читалища, общи събрания на входовете, клубове на пенсионера....; 
- може би изискване на повече информация от страна на фирмите, оползотворяващи отпадъците, за съдбата на рециклираните хартия, стъкло, метал и пластмаса - аз досега не съм попадала на продукт, опакован в България в опаковка от рециклиран материал;
-изпращане на предложения до производителите и веригите магазини, които използват в най-голям обем пластмасови прибори и опаковки за еднократна употреба, като бъдат информирани за приетия Регламент на ЕС, който цели ограничаването на пластмасата и им бъдат изпратени предложения /или линкове/ за използване и предлагане на продукти, щадящи околната среда - напр. бамбукови чинии и чаши, кокосови купи, торби за еднократна употреба от нишесте и растителна захар, продукти в стъклени и метални опаковки вместо в пластмасови и хартиени, кухненски кърпи вместо хартия, платнени торби и чанти вместо найлонови, дамски превръзки за многократна употреба и т.н.; предложение стъклените буркани и шишета да бъдат връщани на производителя, също и корите за яйца; 
- обществото да бъде информирано, че масовото използване и производство на ДЪРВЕНИ прибори и чинийки за еднократна употреба би застрашило околната среда, довеждайки до още по-голямо изсичане на дървета;
- връщане на металните чаши във всички детски градини, което би могло да бъде постигнато с информиране на обществото /вкл. родителите/ за вредите от пластмасата върху здравето - в детските градини сервират горещия чай в пластмасова чашка, която се разтопява от температурата и така токсични вещества попадат и в храната;
-привличане на децата и младежите, лишени от родителска грижа, към доброволчески кампании с цел опазване на природата на планетата би им дало един много добър пример и би мотивирало повече хора да помислят за бъдещето им; 
-обединяването на усилията на повече НПО би било от още по-голяма полза за планетата ни, в това число и за държавата ни и за развитието на позабравените за съжаление региони /"Съединението прави силата"/. Привличане на младежите от групата Fridays for Future също.  
 
Съзнавам, че постигането на всички тези цели ще бъде бавно и трудно, и вероятно ще са  необходими финансови средства, но смятам, че всеки човек би могъл да допринесе за подобряване на начина ни на живот и да осигури едно по-добро бъдеще на децата на планетата и на България. Колкото повече хора бъдат информирани, толкова по-нетолерантно ще стане обществото ни към безразборното изхвърляне на отпадъци и замърсяването на въздуха, а действията на Вашата организация и тези на институциите ще бъдат по-ефективни и отношенията между тях - по-малко конфликтни. Няма човек на планетата, който да не хареса чистата и прекрасната ни природа, която все още оцелява. 
 
Поздрави и успехи!
Пламена
Посещения: 610