Безвъзмездни средства за иновативни дейности, свързани с правата на човека

Безвъзмездни средства за иновативни дейности, свързани с правата на човека

Категория: Борса за идеи Публикувана на Понеделник, 23 Март 2015 Написана от Публицист

Краен срок: 31 МАРТ 2015

Tiet Foundation има за цел да подкрепя организациите, които увеличават въздействието и създават промяна. Чрез програмите за безвъзмездна помощ се цели подкрепа за силно въздействие, лесни решения за тежките проблеми, а по-специално, социалните несправедливости в света.

Допустими теми:

  • Социални/ икономически неравенства
  • Маргинализирани групи от населението (жени, възрастни хора, хора с увреждания, LGBTQI, коренно население/ местни хора, бежанци/ вътрешно разселени лица)

Финансиране:

  • до 5 000 долара

Финансирането се предоставя на организации, които са преки доставчици на услугите или извършват дейност в областта на застъпничеството. Средствата могат да се използват за обща подкрепа на организация или за конкретен проект.

http://tietfoundation.org/apply/

Посещения: 1525