Конкурс по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“

Конкурс по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“

Категория: Борса за идеи Публикувана на Понеделник, 23 Март 2015 Написана от Публицист

Краен срок: 1 МАЙ 2015, 17:00 часа

ФРГИ търси идейни предложения за детско и младежкото развитие по програма „Дъга“ 2015-2017. Програма „Дъга“ е финансираща програма, насочена към детското и младежко развитие в населени места до 100 000 жители. Одобрени ще бъдат иновативни идеи за интегриране на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност. „Дъга“  2015 – 2017 цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование.

Приоритетно ще се финансират проекти насочени към решаване на проблеми на децата, като:

 • Работа с деца, отглеждани в семейна среда, но от техни роднини или близки, поради икономическа миграция на родителите;
 • Работа с деца за превенция на насилието;
 • Предложения от малки населени места, с население до 50 000 души.

Допустими кандидати

 • Организации, които не са участвали в първата фаза на програма Дъга (2011 – 2013).
 • Неправителствени, нестопански, неполитически и нерелигиозни организации и граждански групи
 • Официално регистрирани неправителствени организации и читалища, както и граждански групи, нерегистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Работят в сферата на детското развитие и да търсят начини за решаване предимно чрез първична превенция на значими проблеми.

Кандидатстване

 • Първи етап
  • Представяне на концепция/идейно предложение
 • Втори етап
  • Представяне на предложение за финансиране (проект).

Финансиране

Посещения: 1084