Съвместен проект

Съвместен проект

Категория: Събития Публикувана на Сряда, 22 Ноември 2023 Написана от Публицист

 видин1949 nГорнооряховски младежки парламент подписа договор за сътрудничество с Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"- Видин за съвместно подпомагане в дейности, свързани с възпитаването  в гражданска позиция и обществена значимост на младите хора.

Проектът Super Heroes /Супергерои/  има за цел да запознае младежите на възраст 12-16 години с Целите на устойчивото развитие на ООН така, че те да могат да ги идентифицират на местно ниво и съответно да изгради у тях будни граждани, имащи позиция по различни обществени въпроси, които да настояват проблемите да се решават, както и самите те да работят за отстраняването им. Участниците в проекта изработват методика, подпомагаща учителите в работата им при преподаване на Целите в училищата, която следва да бъде разпространена сред заинтересовани организации и образователни институции. В момента се разработва и електронна книга, с намерението тя да послужи като наръчник за прилагането на методологията. 

Посещения: 213