За да умеем и знаем повече

За да умеем и знаем повече

Категория: Събития Публикувана на Сряда, 27 Март 2019 Написана от Публицист

11-VelkovaМладежите от Градски младежки парламент се срещнаха с журналистката Елена Велкова. Те бяха настойчиви и я поканиха за да се запознаят детайлно с журналистическата професия. В дискусията се породиха много въпроси и отговори, получиха ценни напътствия. Самата журналистка сподели своята история свързана с тази професия и даде полезни съвети на младите хора. Младежите имаха възможността да разберат повече за йерархията в журналистиката и факта, че едно от основните качества за такъв вид професия е умението да се работи в екип. Г-жа Велкова също така обясни как се събира информация, обработва се и най-накрая се систематизира в статия. Бяха дадени полезни съвети относно оформлението и съдържанието на една статия и най-вече за избирането на подходящо заглавие. Актуалността на професията журналист беше един от аспектите, които бяха засегнати. Някои от младежите споделиха своето желание да се занимават с журналистика в професионален план и досегашния им опит с писането на статии. Това е част от амбициозната програма на младите хора в събиране на информация за кариерно развитие.

Посещения: 1739