Съвместната екипна работа дава положителни резултати

Съвместната екипна работа дава положителни резултати

Категория: Събития Публикувана на Четвъртък, 22 Ноември 2018 Написана от Публицист

           Своеобразно продължение на дългогодишната съвместна работа с Център „Мария„ беше проведеният тренинг за младежите от Горнооряховски Младежки Парламент в седмицата посветена на борба с насилието и трафика на хора.Темата на тренинга бе “Трафикът на жени и домашното насилие”, с обручител Людмила Цветанова- председател на Център „Мария”.

           Срещата започна с посрещане и представяне на новите членове на младежката организация, които психоложката забеляза сред младежите. Тя им разказа за съвместната работа между двете организации през годините и пожела на новобранците да разпознаят себе си и мястото си в мисията и целите на Младежкия Парламент. Основната тема на обучението отвори пространство за дискусия и младите хора задълбочено и сериозно представяха случаи, примери и търсеха отговори на въпросите си, като направиха своеобразна препратка от домашното насилие към агресията в училище. Бяха обсъдени истории за хора, жертви на насилие и за това как са успели да се справят с проблема.

            В динамиката на тренинга, обучителната представи като пример за изключително добра практика в съвместната работа, проведеното през 2016г. първо проучване на нагласите към домашното насилие в община Горна Оряховица, в което членовете на „Горнооряховски Младежки Парламент” бяха най-активните изследователи. Въпросите в изследването бяха насочени към домашното насилие, а целта ѝ беше всеки сам за себе си да направи изводите си за това как възприема домашното насилие.

           Доброволците от Младежкият Парламент споделиха своето желание да продължат да се срещат и да работят съвместно с представители на Център “Мария”, за превенция на насилието в обществото и начини за справяне с проблема във всичките му разновидности.

 

Посещения: 1125