Инфо-кампания с Център "МАРИЯ" на Деня за борба с трафика на хора

Инфо-кампания с Център "МАРИЯ" на Деня за борба с трафика на хора

Категория: Събития Публикувана на Четвъртък, 26 Октомври 2017 Написана от Публицист

32 oНа 18 октомври - Ден за борба с трафика на хора, заедно с Център "МАРИЯ", инициирахме раздаване на рекламни материали по училищата в Горна Оряховица, на учениците от гимназиален и прогимназиален курс. Самите брошури, книжки и плакати са изготвени от хората от Центъра, с които ежегодно работим заедно.

Нашата обща цел, е чувствителността към този проблем да се повиши, защото той не достатъчно често засяган в средата на юношите. По време на разговорите с подрастващите млади хора, забелязахме, че в сравнение с предишни подобни акции - интересът им се е задълбочил и с тях започва да се работи все по-лесно.

Отчитайки важността на проблема, младите хора в организацията организират тренинги водени от специалистите на Център "Мария" за да могат да помагат на своите връстници при различни ситуации.

Посещения: 1911