Мариела Маркова бе нашият представител на Годишна конференция на Eurochild, която се проведе в Брюксел от 5 до 7 юни.

Категория: Събития Публикувана на Четвъртък, 14 Юли 2016 Написана от Публицист

photo-Мариела Маркова бе нашият представител - едно от двете деца  представили България на конференция на Eurochild в Брюксел. Темата на форума бе „Правата на децата имат значение: Защо Европа трябва да инвестира в децата?“. Двете български момичета на 17 и 18 години от Горна Оряховица и София  представиха мнението на децата заедно със свои връстници от цяла Европа. Те  бъха придружавани и подкрепени в своето участие от представител на Национална мрежа за децата.

Участието на българските деца в международния форум стана възможно благодарение на подкрепата на „България Еър“, които осигуриха самолетните билети до Брюксел.

Eurochild е международна мрежа, която обединява 187 организации от 33 държави от цяла Европа, които работят за правата и политиките за децата на международно ниво. Национална мрежа за децата е член и партньор на международната организация.

Годишната конференция на Eurochild събира политици, експерти и представители от научните среди от цяла Европа, за да постави на обсъждане и на решение наболели проблеми, свързани с децата и техните права. Тази година те ще разглеждат теми, свързани с детска бедност, деца в движение, деца, засегнати от миграция, деца в грижа и деца в риск да останат в грижа. Тревожните данни, които Eurochild цитира са, че 1 от всеки 4 деца в Европа живее в риск от бедност или социално изключване. 30% от търсещите убежище в Европа през миналата година са били деца. 90 000 от бежанците са непридружени деца, което ги поставя във висок риск. 500 000 деца живеят в институционална грижа, където често не се спазват стандартите за човешките права.

Посещения: 1878